Privacy Statement

Privacy Statement

Voys is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van jouw persoonsgegevens

Voys is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG, maar ook de ePrivacy Verordening. Voys verwerkt gegevens over klanten, leveranciers en haar eigen medewerkers. Zij doet dit voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst die je als klant met ons sluit, de arbeidsovereenkomst die we met onze collega’s sluiten of om op een zorgvuldige manier met externe partijen samen te werken, ook wel om bepaalde diensten in te kopen.

De systemen die Voys daarvoor gebruikt zijn met name Lily, Mitel en G-suite. Voor wat betreft G-suite heeft Voys een AVG-conform verwerkerscontract waardoor zowel bij Voys als bij de partijen waar zij mee samenwerkt je gegevens zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk worden verwerkt. Met verwerkers sluit Voys een verwerkersovereenkomst af.

Onze software stack wordt daarnaast regelmatig gewijzigd. Voys houdt rekening met de privacy van onze klanten in de selectie hiervan.

Privacyteam

Voys heeft privacybescherming hoog in het vaandel staan. Ondanks dat zij onder de uitzondering valt om een Functionaris voor de Gegevensverwerking aan te stellen, beschikt zij over meerdere Privacy en Security Officers.

Je rechten

Wil je inzage in de gegevens die Voys van jou verwerkt? Of heb je vragen over je gegevens of over hoe Voys de bepalingen uit de AVG naleeft? Neem dan contact op met security@voys.nl

Download de verwerkersovereenkomst