Voys als eerste ter wereld volledig zelfsturend

auteursafbeelding

Joris

14 december 2015
Clock 4 min

Voys is sinds kort de eerste volledig zelfsturende organisatie ter wereld. Mark Vletter, eigenaar en oprichter van Voys, heeft zijn belangrijkste rol als Lead Link van de organisatie teruggegeven. Met deze stap is Voys het eerste bedrijf ter wereld waar de eigenaar en oprichter niet de Lead Link is van een holacratisch georganiseerde organisatie.

Say what? Even een stapje terug.

Binnen Voys kennen we het Voys Model; een organisatiemodel zonder managers en zonder functies. Daarbij wordt de basis gevormd door de overtuiging dat gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten.

Holacracy

Het werken zonder managers en met rollen creëert de voorwaarden voor collega’s om ondernemer te zijn binnen hun rollen en binnen Voys. Om dit ondernemerschap nog beter te faciliteren zijn wij in maart gestart met de implementatie van Holacracy. Een purpose driven besturingssysteem voor organisaties, waarbij het draait om peer to peer ondernemerschap en totaal gedistribueerde autoriteit.

Gedistribueerde autoriteit

Bij de start van Holacracy wordt de Holacracy Constitution, de grondwet van het model, door de wettelijke eigenaar ondertekend. Daarbij draagt de eigenaar zijn of haar ‘autoriteit’ volledig over aan de organisatie. Bij Voys mocht collega Mark, toen nog Chef leuk werk en DGA, deze krabbel zetten. Wat hem op dat moment de eerste Lead Link van de Voys cirkel maakte.

cirkelstructuur Voys

De rol van Lead Link

De rol van de Lead Link is één van de kernrollen van Holacracy. Iedere cirkel heeft een Lead Link. De verantwoordelijkheden van de Lead Link rol zijn:

  • Structureren van het werk van de cirkel in rollen.
  • Toewijzen van rollen binnen de cirkel aan mensen en het monitoren van de ‘fit’ tussen rollen en mensen. Geven van feedback om de ‘fit’ tussen rollen en mensen te verbeteren en toewijzen van rollen aan andere mensen als dat tot een betere ‘fit’ leidt.
  • Toewijzen van de beschikbare middelen aan de projecten en/of de rollen van de cirkel voor de cirkel.
  • Definiëren van relatieve prioriteiten en strategieën.
  • Definiëren van indicatoren (metrics).

De nieuwe Lead Link

Sinds enkele weken ben ik de Lead Link van de Voys cirkel en daarmee ben ik verantwoordelijk voor een soepele totstandkoming van de strategie van de organisatie. Daarmee zorg ik ervoor dat er binnen Voys geen belemmeringen zijn voor het behalen van de purpose van de organisatie- het mooier maken van de telecomwereld – en de doelen van mijn collega’s.

Is dat geen manager?

In onze traditionele, hiërarchische wereld wordt dan al gauw de vergelijking gemaakt met een traditionele manager. Er zijn een paar overeenkomsten, maar in de praktijk is er een enorm verschil. Om het beeld van deze rol compleet te maken is het eenvoudiger om te vertellen wat een Lead Link vooral niet doet:

  • Neemt geen ‘heroïsche’ autoriteit. Soms is het niet helder welke rol de autoriteit heeft om een besluit te nemen. De Lead Link mag zich die autoriteit niet toe-eigenen.
  • Zorgt niet voor mensen. Een Lead Link is geen mediator, geen facilitator, geen people manager, geen baas, geen trekker, geen duwer, geen inspirator, of andersoortige superheld. De Lead Link zorgt niet voor het geluk van anderen.
  • Geeft geen bevelen. Holacracy gaat ervan uit dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Holacracy geeft elke rol daadwerkelijke autoriteit, maar geen enkele rol heeft de autoriteit om een andere rol te vertellen wat ze moeten doen. Dat geldt dus ook voor de Lead Link.

Bron: Energized.org

Waarom draagt Mark zijn rol over?

Mark Vletter: “Je zoekt altijd naar de beste match voor de rol. Op basis van mijn strengths en de fase van het bedrijf (die van pionier naar Growth fase is gegaan) ben ik niet de beste fit voor de rol van Lead Link.”

Als je het dan hebt over de fit voor de rol van Lead Link: Jorg is flexibeler dan ik. Hij is meer aanwezig in het bedrijf en daarmee meer “connected”. Hij heeft persoonlijkheidskenmerken die hem geschikter maken voor de rol van Lead Link. Ook is hij accurater en ik merk dat Voys al deze zaken op dit moment nodig heeft.

Natuurlijk heb ik nog andere rollen, zo ga ik me meer bezig houden met het coachen van en het sparren met collega’s vanuit mijn activator rol. Ook product- en procesverbetering blijft mijn verantwoordelijkheid. Op deze gebieden kan ik meer impact hebben.

Strategie binnen Voys

Holacracy is een ‘purpose’ gedreven organisatiemodel, waarbij het ‘doel’ centraal staat binnen de rollen, de cirkels en de organisatie. De purpose van Voys en daardoor gelijk die van de Lead Link rol van de Voys cirkel is: ‘De (telecom) wereld mooier maken’. Hoe we dit willen bereiken, de strategie, is iets dat Voys traditioneel gezegd bottum-up benadert. De komende periode worden er op cirkelniveau strategiesessies gehouden die passen binnen Holacracy. De uitkomst zal resulteren in een purpose driven strategie voor de diverse cirkels en daarmee ook voor organisatie als geheel. Deze strategieën worden door de rollen binnen de cirkels vertaald naar projecten. Uiteindelijk worden deze projecten onderverdeeld in ‘next-actions’ en ‘tasks’.

Daarbij hanteren we binnen Voys het principe van ‘build, measure, learn’, waarbij het meetbaar maken van projecten, acties en handelen wordt gedaan door het opstellen van metrics. Ben je nieuwsgierig hoe het ons afgaat als volledig zelfsturende organisatie? In de komende maanden vertellen we over onze bevindingen en ervaringen in onze blogs.

Meer verhalen lezen?

In de afgelopen jaren hebben we veel geschreven over ondernemen, zelfsturend werken, de handigste tools en nog veel meer. Dus leef je uit!

Van 17 januari 2024

Holacracy: duik in de wereld van zelfsturing

Van 13 september 2023

Alleen maar strategen: zo maak je samen een strategie