Waarom beginnen met zelfsturing?

An office environment with several people working at their desks. The desks are equipped with computers, and the workspace is decorated with plants and personal items. The focus is on two individuals in the foreground who are sitting close to each other, engaged in their work on computers. The atmosphere appears collaborative and busy.

Waarom beginnen met zelfsturing?

Hier had een verhaal kunnen staan over dat onze wereld in de afgelopen honderd jaar radicaal veranderd is en dat management niet mee is veranderd. Dat de stagnatie van arbeidsproductiviteit daar een duidelijk teken van is.

Een verhaal over dat we leven in een exponentiële tijd, met legio voorbeelden daarvan. Dat lineair organiseren niet werkt in een exponentiële tijd. Dat informatie, communicatie en publicatie vroeger schaars waren en dat internet dat heeft gedemocratiseerd. Dat je de ongelimiteerde toegang tot deze zaken ook moet gebruiken in bedrijven.

Dat management bedoeld was om van mensen arbeidsrobots te maken, maar dat die inmiddels zijn vervangen door echte robots. Dat we nu dus creatieve mensen nodig hebben en dat die op een andere manier willen en moeten worden aangestuurd.

Dat uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de arbeidspopulatie 'niet engaged' is op het werk. Dat dit komt doordat ze er anders instaan dan vroeger, dat werk wat anders vraagt van het individu, zowel nu als in toekomst. Dat een gelukkige workforce productiever is en dus economisch meer toevoegt.

Maar heel eerlijk... We weten inmiddels wel waarom zelfsturing belangrijk is. Als je daar nog aan twijfelde, was je dit boek niet gaan lezen. Je bent dit niet gaan lezen om het 'waarom', maar omdat je wilt weten: hoe doe ik dat?

Zelfsturing gaat voor ons over het maximale halen uit jezelf, de mensen met wie je mag samenwerken en daarmee uit de organisatie. Hoe je dat doet? Daar hopen we je met dit boek handvatten voor te geven.

Previous chapter To next chapter