Sleepwetreferendum geweest, en nu?

Vorige week hebben we onze stem uitgebracht over de voorgestelde wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Een wet die ons, als telecomaanbieder en fervent voorvechter van privacy, nauw aan het hart ligt. De meerderheid heeft tegen gestemd, en daar zijn we heel blij mee. Maar wat kopen we ervoor?

author image
Joris 26 maart 2018 1 min

Vorige week hebben we onze stem uitgebracht over de voorgestelde wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Een wet die ons, als telecomaanbieder en fervent voorvechter van privacy, nauw aan het hart ligt.

Na ruim een dag stemmen tellen is de uitslag bekend: 46,5% van de stemmers is voor de voorgestelde inlichtingenwet en 49,4% is tegen. De meerderheid, en daar zijn we heel blij mee. Maar wat kopen we daarvoor?

Wat nu?

Doordat de stemmers overwegend tegen de wet hebben gestemd is het kabinet gedwongen om de inlichtingenwet te herzien. Daarvoor hoeven ze alleen maar de output van de internetconsultatie in juli 2015 erbij te pakken. Meer dan 500 instanties hebben toen op de wet gereageerd, waaronder de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het College van de Rechten van de Mens, Amnesty International, journalistenvereniging NVJ en tal van commerciële organisaties.

Want anders?

Als de wet tóch onaangepast in werking wordt gesteld dan kan de overheid een rechtszaak verwachten. Naast burgerrechtenorganisaties, belangenorganisaties voor privacy, burgerrechtenorganisaties en de vereniging van journalisten sluiten wij ons hierbij aan.

We hopen dat de regering deze keer onze input ter harte neemt bij het aanpassen van de inlichtingenwet. Uiteindelijk hebben we namelijk hetzelfde doel: een wet die de burger beschermd, en niet een wet die de burger in gevaar brengt.

Meer weten?

We hebben inmiddels flink wat geschreven over de sleepwet. Lees bijvoorbeeld het artikel van collega Mark op RTLZ, of het blog over de zes vragen die niemand meer durft de stellen over de inlichtingenwet.

O en Rutte, mocht je onze input willen: we are just one phone call away 😉

Meer verhalen lezen?

In de afgelopen jaren hebben we veel geschreven over ondernemen, zelfsturend werken, de handigste tools en nog veel meer. Dus leef je uit!

Van 13 september 2023

Alleen maar strategen: zo maak je samen een strategie

Van 3 augustus 2023

Zo pakken we Product Development aan bij Voys

Helaas...

De 15 minuten zijn verlopen. Dat betekent dat je nummer(s) niet meer is/zijn gereserveerd.

Als je het snel nogmaals probeert zou het kunnen dat je jouw gekozen nummer(s) nog kunt redden van andere kapers op de kust. Maar hier geldt wel: weg = pech