Onze CO2 Footprint

Hoe kunnen we de planeet een beetje mooier achterlaten dan dat wij haar op dit moment aantreffen? Dat is de vraag die wij onszelf regelmatig stellen. Vanuit Voys en zusterbedrijf Devhouse Spindle zijn wij aan de slag om binnen de grenzen van onze planeet te opereren en om onze ecologische footprint te verminderen en zo onze negatieve impact op te planeet zo ver mogelijk te reduceren. En daarvoor zijn we in 2019 gestart met het in kaart brengen van onze CO2 footprint. Wij gebruiken de CO2 prestatieladder als tool om concreet aan de slag te gaan met het in kaart brengen en reduceren van onze CO2-footprint. Rynd Beheer B.V. is gecertificeerd. Om communicatie redenen zal Voys & Devhouse Spindle genoemd worden als ‘de organisatie’ in de documentatie.

Naast het reduceren van onze eigen footprint inspireren wij graag andere organisaties om hiermee aan de slag te gaan!

Bekijk ons voortgangsrapport van 2020

Onze footprint (2019)

Ieder halfjaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op onze CO2-footprint. Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen worden opgesteld zodat we hier als organisatie mee aan de slag kunnen gaan. Zo is in het jaar 2019 in totaal voor 183 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 112 ton in scope 1 en 71 ton in scope 2. Deze totale hoeveelheid CO2 is exclusief woonwerkverkeer en servers.

Om je een beeld te geven: onze jaarlijkse uitstoot is evenveel CO2-uitstoot als 1.537.815 km rijden in een gemiddelde benzineauto (uitgaande van 119 gram/km uitstoot). Dat is 38 keer een rondje om de aarde. En het is even veel als de gemiddelde uitstoot van 11,6 Nederlanders in een jaar (uitgaande van 15,8 ton CO2 per jaar).

Bekijk onze CO2 Footprint van 2019

Reductie doelstellingen & maatregelen

Wij willen als organisatie in 2025 ten opzichte van 2019 25% minder CO2 uitstoten.

Dit willen wij doen door aan de slag te gaan met de volgende maatregelen:

 • Het verder verduurzamen van ons zakelijke vervoer/wagenpark.
 • Bij vervanging van leaseauto’s kijken wij naar fossielvrije alternatieven om aan onze doelstelling ‘in 2025 een fossielvrij wagenpark’ te werken.
 • Onderzoeken of we kunnen reduceren qua brandstofverbruik.
 • Het elektrisch laden van auto’s met groene stroom.
 • Vluchten enkel indien noodzakelijk.
 • In gesprek met de verhuurder over verduurzamingsplannen in het bedrijfsverzamelpand.
 • Intern kennis delen en organiseren van workshops ter bewustwording rondom klimaat, verduurzaming en inkoop.
 • Daarnaast kijken wij naar het compenseren van onze stroom met lokale duurzame opgewekte energie van EnergieVanOns. Dit zien wij echter als compensatie en niet als reductie.

Ons CO2 -beleidsplan

Voordat we in 2020 begonnen met het in kaart brengen van onze footprint van het jaar 2019, hebben we niet stil gezeten op het gebied van verduurzaming.
Wij zijn aan bezig geweest met:

 • Vervangen van conventionele verlichting door ledverlichting.
 • Onze eerste fossiele auto’s vervangen door fossielvrije modellen.
 • Na onze periode in de Big Building, hebben we gekozen voor bestaande bouw in plaats van nieuwbouw.
 • Wij nemen deel aan het initiatief Nederland CO2 neutraal. Dit initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk.

Wil je meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk dan op de website van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Bekijk ons beleidsplan