Onze CO2-footprint

Duurzaamheid: CO2-compensatie en -reductie

Negatieve impact op de planeet verkleinen

Hoe laten we de planeet een beetje mooier achter dan dat we haar op dit moment aantreffen?

Die vraag stellen we onszelf regelmatig. Bij Voys en zusterbedrijven die horen bij de holding Rynd Beheer B.V. werken we aan het verkleinen van onze ecologische footprint. Zo willen we onze negatieve impact op te planeet zo ver mogelijk reduceren. Daarom zijn we in 2019 gestart met het halfjaarlijks in kaart te brengen en rapporteren van onze CO2-footprint. Wij gebruiken de CO2-prestatieladder als tool om hiermee concreet aan de slag te gaan en zijn in het bezit van het CO2-Bewust certificaat, niveau 3 van KIWA.

Naast het reduceren van onze footprint, werken we aan het compenseren ervan.

Ons doel? In 2025 ten opzichte van 2019 25% minder CO2 uitstoten.

*Update 2023: inmiddels zitten wel al op een reductie van 75%!

We inspireren graag andere organisaties om actief met compensatie en reductie aan de slag te gaan. Benieuwd wat de stand van zaken bij Voys is? Bekijk onze strategie en de uitvoering ervan op het gebied van CO2-compensatie en -reductie.

Bekijk onze strategie en uitvoering van 2022

Bekijk onze strategie en uitvoering van 2020 en 2021

Bekijk hieronder onze voortgangsrapporten.

Bekijk voortgangsrapport 2023

Bekijk voortgangsrapport 2022

Bekijk voortgangsrapport 2021

Bekijk voortgangsrapport 2020

Onze CO2-footprint verkleinen: hoe doen we dat?

Doelen

Hoe bereiken we ons doel? Door aan de volgende punten te werken:

 • Het faciliteren van thuiswerken
 • Het stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer
 • Het borgen van verduurzamen in de strategie
 • Een groene en sociale inkoopstrategie
 • Het opzetten van een cirkel voor verduurzaming van de organisatie
 • De CO2-uitstoot visueel in beeld te brengen in de rapportages
 • Het verder verduurzamen van ons zakelijke vervoer/wagenpark
 • Bij vervanging van leaseauto’s kijken we naar fossielvrije alternatieven om aan onze doelstelling ‘in 2025 een fossielvrij wagenpark’ te werken
 • Onderzoeken of we kunnen reduceren qua brandstofverbruik
 • Het elektrisch laden van auto’s met groene stroom
 • Vluchten alleen indien noodzakelijk
 • In gesprek met de verhuurder over verduurzamingsplannen in het bedrijfsverzamelpand
 • Intern kennis delen en organiseren van workshops ter bewustwording rondom klimaat, verduurzaming en inkoop
 • Daarnaast kijken we naar het compenseren van onze stroom met lokale duurzame opgewekte energie van EnergieVanOns. Dit zien we echter als compensatie en niet als reductie

Wij nemen deel aan het initiatief Nederland CO2 neutraal. Dit initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk.

Wil je meer weten over de CO2-prestatieladder? Check dan eens de website van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Onze CO2-footprint in 2019

Elk halfjaar brengen we de emissies in kaart om inzicht te krijgen in onze CO2-footprint. Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen opstellen zodat we hier als organisatie mee aan de slag kunnen gaan. Zo is in het jaar 2019 in totaal voor 183 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 112 ton in scope 1 en 71 ton in scope 2. Deze totale hoeveelheid CO2 is exclusief woonwerkverkeer en servers.

Om je een beeld te geven: onze jaarlijkse uitstoot is evenveel CO2-uitstoot als 1.537.815 km rijden in een gemiddelde benzineauto (uitgaande van 119 gram/km uitstoot). Dat is 38 keer een rondje om de aarde. En het is net zoveel als de gemiddelde uitstoot van 11,6 Nederlanders in een jaar (uitgaande van 15,8 ton CO2 per jaar).

Bekijk onze strategie en uitvoering van 2019