Brief aan het ministerie over Afluisterwet

auteursafbeelding
Mark Vletter
30 augustus 2015 Clock 2 min
Image placeholder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Defensie

Betreft: Internetconsultatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2015

31 augustus 2015, Groningen, Antwerpen, Kaapstad

Beste volksvertegenwoordiger,

Je hebt door middel van de internetconsultatie belanghebbenden gevraagd mee te denken over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Dit stuk is geschreven namens zakelijke telecomprovider Voys gevestigd in Nederland, België en Zuid-Afrika, wholesale telecomprovider VoIPGRID en iedere Nederlandse ondernemer en burger die iets doet op het internet, want allen worden geraakt door dit voorstel.

Ik kijk een tijdje naar de man die iedere tien seconden in zijn handen klapt. Na een minuut of vijf spreek ik hem aan: “Waarom klapt u in uw handen?”. “Dat is om de olifanten weg te jagen,” zegt de man. “Olifanten, maar er zijn hier toch helemaal geen olifanten?” is mijn reactie, waarop hij zegt: “Nou, zie je wel dat het werkt!”.

Er zijn drie redenen waarom het wetsvoorstel een radicale make-over verdient.

  1. Het wetsvoorstel druist in tegen de Grondwet
    Artikel 7 van de Nederlandse Grondwet geeft de Nederlandse burger het recht op vrijheid van meningsuiting. Artikel 10 van de Nederlandse Grondwet geeft de Nederlandse burger het recht op privacy. Dit wetsvoorstel ondermijnt beide rechten, omdat vrije meningsuiting moet bestaan bij de weet dat er niemand meeluistert.
  2. Gebrek aan trias politica
    Het wetsvoorstel ondermijnt de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, omdat er geen juridische toetsing nodig is bij het toepassen van de voorgestelde wet.
  3. Mass surveillance werkt niet
    De NSA heeft een begroting van $10,8 miljard en twee onafhankelijke onderzoeken hebben het volgende aangewezen: “We have not identified a single instance involving a threat to the United States in which the NSA program made a concrete difference in the outcome of a counterterrorism investigation”. Mass surveillance is exorbitant duur en werkt simpelweg niet, maar eigenlijk zou dat niet moeten uitmaken als het wetsvoorstel tegen de grondwet indruist.

Op 3 november 1848 werd de Grondwet afgekondigd die de basis vormt van onze parlementaire democratie. Mijn voorstel is om samen met jou als volksvertegenwoordiger, de internet/telecomsector en privacyorganisaties op 3 november 2015 aan tafel te gaan zitten. Zo kunnen we gezamenlijk een privacy- en veiligheidsvriendelijk wetsvoorstel schrijven welke tevens de basis kan vormen voor een nieuwe wet omtrent de bewaarplicht.

Namens Voys, VoIPGRID en de Nederlandse burger,

Mark Vletter

De inhoud van deze brief hebben wij ook geupload naar de internetconsultatie van de overheid. Mocht je je geroepen voelen, laat je daar dan ook horen!

Meer verhalen lezen?

In de afgelopen jaren hebben we veel geschreven over ondernemen, zelfsturend werken, de handigste tools en nog veel meer. Dus leef je uit!

Van 7 februari 2023

Leiders met geluk

Van 13 juni 2022

Onbegrensd denken en handelen: is Lightyear op de juiste weg?