E-book: Starten met zelfsturing

Van 1 naar 15 collega’s: link met onderwijs, samen werven en proactiviteit

Inhoudsopgave

Van 1 naar 15 collega’s: link met onderwijs, samen werven en proactiviteit

De tips in het hoofdstuk Je eerste collega: vier praktische starterstips werken ook voor nummer twee, drie en 15. Het kan echter best een taak zijn om op die schaal collega’s te vinden. Er zijn vier zaken die de volgende fase – van twee naar 15 collega’s – eenvoudiger maken.

Zorg voor een link met het onderwijs

In de start-upfase van je bedrijf wil je mensen hebben die veel dingen een beetje kunnen. Generalisten dus. Deze generalisten vind je bij brede opleidingen. Spotify zoekt bijvoorbeeld actief naar alleskunners op business schools. Recent afgestudeerden beschikken over up-to-date kennis en staan te popelen om deze toe te passen. Een start-up is een hele goede plek om dat te doen, omdat er veel werk ligt. Deze strategie liet Spotify in nieuwe landen het snelst groeien. Om actief kersverse afgestudeerden te werven als nieuwe collega móet je zichtbaar zijn bij onderwijsinstellingen. Of het nu gaat om business schools, universiteiten, mbo- of hbo-instellingen, bouw een band op! Ga connecties aan met de instellingen, met de docenten, en natuurlijk vooral met de studenten zelf. Zo kom je snel in aanraking met de mensen die passen bij jouw organisatie en vice versa.

Studieverenigingen voor relevante vakgebieden zijn goede bruggetjes om bij studenten in het vizier te komen. Zo geeft zusterbedrijf van Voys Devhouse Spindle bijvoorbeeld met regelmaat gastcolleges aan de IT-opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen en komt er jaarlijks een klas over de vloer in het kader van GirlsDay en ChecktheBiz. Ook zijn we betrokken bij het Groningen Digital Business Center van de Rijksuniversiteit Groningen. Voys is betrokken bij de Weekendschool in Groningen en bij Meet Your Future, waarbij studenten het bedrijfsleven leren kennen. Beide bedrijven bieden elk jaar plek aan een aantal stagiairs, waarvan een groot deel vervolgens als nieuwe collega aan de slag gaat.

Naast het contact met het onderwijs, is het ook goed om te weten wat het onderwijs verder kan bieden en waar je op in kunt springen. Er is meer dan de traditioneel stageopdracht en het gastcollege. Denk mee over het onderwijs en de uitdagingen die je in een andere vorm bij studenten kunt laten landen.

Doe het niet alleen

Maak gebruik van de mensen om je heen wanneer je gaat werven. Vertel dat je nieuwe collega’s zoekt. Doe dat niet alleen als oprichter, maar samen met al je collega’s. Ook zij komen mensen tegen waarvan ze gaan zeggen: “hé, die zou echt wel bij ons passen”. Het merendeel van de vacatures wordt nog steeds vervuld door middel van netwerken, en zulke ‘warme leads’ zijn vaak heel geschikt. Zorg er wel voor dat je je blik ruim houdt en ook in je bredere netwerk actief zoekt, zodat je verder kijkt dan alleen de usual suspects.

Benader mensen proactief

Ongeveer één op de vijf mensen in je omgeving is standaard actief op zoek naar werk. Dat betekent dus ook dat vier van de vijf dat niet zijn. Als jij en je collega’s aan deze groep vertellen dat jullie werk hebben, zullen ze dus niet per se aan zichzelf denken, maar wellicht wél aan hun omgeving. Wanneer je deze echter mensen proactief vraagt of de functie wat voor henzelf zou kunnen zijn, wordt het een ander verhaal.

Naarmate de organisatie groeit zullen ook de meer specialistische rollen ingevuld moeten worden. Zo neemt de hoeveelheid administratie toe naarmate de hoeveelheid klanten en personeel groeien. Heb je iemand in je omgeving die daar al drie jaar bij KPN mee bezig is, benader die persoon dan eens proactief. Het is daarbij goed om te weten dat er drie belangrijke zaken zijn die men zoekt in een nieuwe baan:

1. Een goed salaris

Dit is niet het hoogste salaris, maar een passend salaris voor het werk dat je gaat doen. Het salaris moet ook in verhouding zijn met de omgeving. Dat geldt zowel binnen de organisatie als in de sociale omgeving. Dit kan regio-afhankelijk zijn: de kosten voor levensonderhoud liggen in de randstad hoger dan in Zeeland en daarmee mogen salarissen voor gelijke arbeid verschillen.

2. Werken in de buurt

Tijd is één van de – zo niet dé – meest waardevolle aspecten in een mensenleven. Die wil je dus niet spenderen aan woon-werkverkeer. Een baan in de buurt is daarmee de op één na belangrijkste factor bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Daar kun je heel bewust rekening mee houden als je mensen proactief gaat benaderen.

Nu is ‘werken in de buurt’ radicaal aan het veranderen door remote of gedistribueerd werk. Als je dat pad in wilt slaan – en heel eerlijk, ik denk niet dat je een keus hebt – dan moet je je organisatie daarop aanpassen. Over gedistribueerd werken hebben we een apart hoofdstuk geschreven.

3. Een flexibele arbeidsomgeving

Hier kun je als start-up het verschil maken. Veel bedrijven houden nog vast aan vaste werkplekken en vaste locaties. Als start-up kun je alles opnieuw inrichten en dus volledig werken in de cloud. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je nieuwe collega’s hun werk volledig kunnen inrichten rond de schooltijden van hun kinderen. Van 9:15 tot 14:45 uur is een prima werkdag en als je dat vier dagen in de week doet, worden er genoeg uren gemaakt. Maak part-time werken voor iedere rol standaard een optie. Zorg ervoor dat men eenvoudig thuis kan werken en laat dat ook gewoon toe. Zo maak je de baan niet alleen toegankelijker, maar zullen er ook veel meer mensen zijn die zich aangesproken voelen.

Diversiteit

Diverse teams zijn succesvoller. De samenwerking verloopt niet altijd makkelijker, maar ze gaan creatiever met tegenslagen om, behalen meer succes in stressvolle situaties (hallo, start-upleven) en uiteindelijk ook meer winst. Daarnaast vinden wij het ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om enigszins een afspiegeling van de samenleving te zijn.

Genoeg redenen dus om diversiteit in je team na te streven, maar dat gaat helaas niet vanzelf. Zeker als je vanuit je huidige (homogene) team zoekt, dan zul je vooral meer van hetzelfde vinden. Als je jong begonnen bent en sterke banden hebt met het onderwijs, zorgt dat voor veel jonge mensen in het bedrijf. Ga dan gezamenlijk op zoek naar diversiteit in leeftijd. De vriendin van de tante van je collega zou wel eens de perfecte dame kunnen zijn die jouw team kan versterken. Mensen zoeken meestal mensen die vooral heel erg op zichzelf lijken, dus kijk ook bewust verder dan je huidige netwerk.

Als je vanaf het begin een divers team weet op te bouwen is dat niet alleen beter voor je bedrijf, maar het maakt het werven van nieuwe mensen ook eenvoudiger: diverse mensen spreken een bredere groep andere mensen aan. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor genderdiversiteit, geaardheid, achtergrond, etniciteit en alle andere vormen van diversiteit die er zijn.

Lees hier meer over in het stuk Diverse mensen vinden voor een inclusieve organisatie.

Dit was één van de hoofdstukken over employer branding, hiring en onboarding. De andere hoofdstukken gaan over:

Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk